Rechtsgebieden

Familierecht

 • Testament
 • Levenstestament
 • Samenlevingscontract
 • Huwelijksvoorwaarden / partnerschaps-voorwaarden
 • Verklaring van erfrecht
 • Afwikkeling nalatenschap

Onroerend goed

 • Levering
 • Hypotheek
 • Splitsing in appartementsrechten
 • Wijziging erfpacht /
  afkoop canon
 • Verdelingen

Roze ouderschap / meerouderschap

 • Donorcontracten
 • Initieel meerouderschaps-overeenkomsten

Ondernemingsrecht

 • Oprichting besloten vennootschap
 • Oprichting stichting of vereniging
 • Aandelenoverdrachten
 • Statutenwijziging